The reliable brand! UNTHA Lifetime support 1

Niezawodność przez cały okres eksploatacji Twojego urządzenia Firma UNTHA uważa, że niezawodna obsługa klienta od samego początku ma priorytetowe znaczenie. Oferując wsparcie serwisowe UNTHA Lifetime Support, UNTHA nadaje nowe znaczenie koncepcji obsługi klienta. Wszyscy klienci firmy UNHTA mogą liczyć na bezwarunkowe wsparcie i pomoc przez cały okres eksploatacji swoich urządzeń, dzięki czemu maszyny UNTHA działają tak jak powinny - czyli niezawodnie rozdrabniają. UNTHA Lifetime Support Serwis Produkt > Fachowy rozruch > Regularne przeglądy i konserwacja > Szybkie wykrywanie usterek > Optymalizacja i doskonalenie w celu podniesienia efektywności > Błyskawiczna naprawa i konserwacja 2 Globalna sieć serwisowa Fachowe doradztwo Krótki czas reakcji Kompleksowe programy szkoleniowe > Korzystne programy dla klientów > > > > Części zamienne i zużywające się > Wyłącznie oryginalne części firmy UNHTA > Błyskawiczna dostawa > Stała dostępność części zamiennych > Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych > Skuteczna obsługa zamówień

PRODUKT Fachowy rozruch Regularne przeglądy i konserwacja Szybkie wykrywanie usterek Klient może samodzielnie przeprowadzić rozruch produktów UNHTA. Regularnie przeprowadzana konserwacja znacznie przedłuży żywot- W przypadku awarii urządzenia szybkie wykrycie jej przyczyn ma klu- Niemniej jednak zalecamy skorzystanie z usług fachowych serwisan- ność Twojego urządzenia i zmniejszy ryzyko nieplanowanych przesto- czowe znaczenie. Nie ulega wątpliwości, że nieplanowane przestoje tów firmy UNHTA lub naszych autoryzowanych partnerów serwiso- jów. To inwestycja, która na pewno przyniesie zysk! Wykwalifikowany generują znaczne straty. Nasi doświadczeni serwisanci potrafią nie- wych. Daje to pewność, że Państwa rozdrabniacz zostanie od samego personel UNTHA z przyjemnością zajmie się tymi kwestiami za Ciebie. zwykle szybko zlokalizować usterki, co pozwala błyskawicznie podjąć początku przygotowany w sposób optymalny dla danego środowiska Atrakcyjne „Pakiety UNHTA Bez Troski“ zapewnią Ci większe bezpie- stosowne kroki. pracy. czeństwo oraz gwarantują oszczędność czasu i pieniędzy. Jednocześnie jest to szansa na zapoznanie się z urządzeniem i zdo- Istnieje również możliwość zainstalowania stałego systemu monito- bycie wiedzy z zakresu jego eksploatacji, co zapewni bezproblemowe Dla klientów serwisowych UNTHA dostępne są regularne przeglądy i i efektywne użytkowanie urządzenia. konserwacje w atrakcyjnej rocznej stawce ryczałtowej. ringu, który pozwala na wykrywanie usterek z wyprzedzeniem. Optymalizacja i doskonalenie w celu podniesienia efektywności Błyskawiczna naprawa i konserwacja Nie robimy przestojów: przyświeca nam motto, że problemy są po Często nie ma potrzeby kupowania nowej maszyny. Z przyjemno- to, by je rozwiązywać. Nasi serwisanci znani są z tego, że potrafią w ścią przeprowadzimy optymalizację Twojego dotychczas eksploato- krótkim czasie przywrócić sprawność każdej maszyny. wanego urządzenia poprzez dostosowanie go do nowych wymagań, środowiska pracy czy procesów. Dzięki zaawansowanej diagnostyce jesteśmy w stanie naprawić Remont i/lub modernizacja oraz unowocześnienie mogą często sta- Twoje urządzenie szybko i profesjonalnie, na miejscu lub w naszym nowić tańszą i bardziej rozsądną alternatywę dla zakupu nowego nowoczesnym centrum serwisowym. urządzenia. Pozwala to skutecznie zwiększyć wydajność maszyny dzięki zastosowaniu zaledwie kilku prostych technik. 3

4

SERwis Globalna sieć serwisowa Fachowe doradztwo Krótki czas reakcji Każdy, kto kupuje rozdrabniacz firmy UNHTA może korzystać z mię- Wybierając markę UNHTA jesteście Państwo w najlepszych rękach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla naszych klientów ważna jest dzynarodowej sieci serwisowej, która zapewnia niezawodną obsłu- Gdy mówimy Lifetime Support, mamy na myśli to, że naszym celem każda minuta. Dlatego też zawsze robimy co w naszej mocy, by gę klienta oraz, zawsze w razie potrzeby, kompetentną i skuteczną jest zapewnienie naszym klientom wsparcia i pomocy przez cały oferować szybkie i skuteczne rozwiązania. pomoc. okres użytkowania ich maszyny. Nasi doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy doskonale znają Klienci cenią sobie krótki czas naszej reakcji, co pozwala nam prze- Sieć oddziałów firmy UNHTA oraz autoryzowanych partnerów sprze- produkty firmy od podstaw. Nawet w przypadku wyjątkowo złożo- twarzać zapytania i wnioski niezwłocznie po ich otrzymaniu. Jako dażowych i serwisowych działa aż w 40 krajach. nych problemów jesteśmy w stanie zapewnić fachowe doradztwo i nasz klient, możesz liczyć na szybką i niezawodną pomoc serwiso- wsparcie. wą, szybkie przetwarzanie zamówień i terminowość dostaw. Kompleksowe programy szkoleniowe Korzystne programy dla klientów UNHTA Academy to ciesząca się powodzeniem wewnętrzna plat- Naszym klientom oferujemy więcej. Programy UNHTA przeznaczo- forma edukacyjna dla naszych klientów, partnerów sprzedażowych ne wyłącznie dla klientów firmy oferują bardzo korzystne cenowo i serwisantów, na której firma regularnie udostępnia szereg modu- pakiety. Należą do nich Pakiety Bez Troski, programy lojalnościowe, łowych programów szkoleniowych, obejmujących swym zakresem systemy bonusów i promocje. zarówno szkolenia poświęcone produktom i usługom, jaki i wysoce specjalistycznym zagadnieniom. Kupując maszynę UNTHA, możesz również skorzystać z naszych korzystnych programów. Nasi szkoleniowcy dysponują ogromnym doświadczeniem praktycznym zdobytym w różnych obszarach działalności firmy. 5

6

Części zamienne i zużywające się Wyłącznie oryginalne części firmy UNHTA Błyskawiczna dostawa Stała dostępność części zamiennych Oryginalne części zamienne i zużywające się firmy UNHTA to precy- Dzięki temu, że dysponujemy kompleksowo zaopatrzonym magazy- Posiadacze rozdrabniaczy firmy UNHTA mają gwarancję stałej do- zyjne, dostosowane do potrzeb klientów, wysokiej jakości seryjne nem i korzystamy z nowoczesnych rozwiązań logistycznych, zapew- stępności wszystkich części. Prowadzimy dokładną dokumentację części wytwarzane w nowoczesnym procesie produkcyjnym, które niamy szybką dostawę części zamiennych i zużywających się. części zamiennych i zużywających się do naszych seryjnych maszyn. Niezależnie od Twojej lokalizacji, nasza globalna sieć sprzedaży i Oznacza to, że niezależnie od wieku urządzenia klient zawsze może serwisu działa szybko i niezawodnie. zamówić odpowiednią część podając numer artykułu znajdujący się poddawane są ciągłej i rygorystycznej kontroli jakości. Możesz mieć więc pewność, że Twoja maszyna zachowa sprawność i dostępność przez długie lata. Optymalizacja kosztów eksploatacji Zawsze z przyjemnością pomagamy naszym klientom obniżyć kosz- w instrukcji obsługi. Skuteczne przetwarzanie zamówień Nasz kompetentny zespół ds. obsługi klienta, korzystający z naj- ty eksploatacji. W zależności od rodzaju urządzenia i obszaru za- nowszych systemów ERP i CRM, osobiście zajmie się Twoim zamó- stosowania możemy zarządzać częściami zamiennymi w imieniu wieniem i dołoży wszelkich starań, by przetwarzanie zamówienia klienta. Jest to doskonała okazja skorzystania z naszego bogatego odbywało się w sposób skuteczny i rzetelny. doświadczenia oraz sprawdzonych rozwiązań. Niezależnie od tego, czy chodzi o części o wysokiej odporności na ścieranie, napawanie czy koncepcje interwałów - zawsze dysponujemy odpowiednim rozwiązaniem! 7

The reliable brand! UNTHA shredding technology Autoryzowany przedstawiciel untha Kellau 141 A-5431 Kuchl / Salzburg, Austria Tel +43 6244 7016 0 Fax +43 6244 7016 1 info@untha.com www.untha.com 8 Rezerwujemy prawo do zmian. Rezerwujemy prawo do błędów druku i składni. Wszystkie ilustracje są symboliczne i mogą odstępować od rzeczywistych produktów. © 06/16 UNTHA shredding technology