WYKORZYSTAJ ENERGIĘ Z ODPADÓW DRZEWNYCH! Bez względu na to, czy chcesz rozdrabniać odpady z drewna twardego czy fornir, nasze niezawodne rozdrabniacze są gwarancją efektywnego i ekonomicznego rozdrabniania. Oferujemy indywidualne rozwiązania rozdrabniania dla zakładów stolarskich i ciesielskich, tartaków i zakładów przemysłu drzewnego. utylizacja odpadów pochodzących z ZAKŁADÓW stolarskich oraz ciesielskich brykietowanie Sprzedaż brykietu drzewnego transport** transport** Silos Wytwarzanie ciepła do ogrzewania budynków lub suszarni magazynowanie rozdrabnianie spalanie materiał: Płyty wiórowe, płyty MDF, fornir, lite drewno (długie i krótkie), palety, zrębki, obrzynki, płyty OSB cel rozdrobnienia: Otrzymanie homogenicznego granulatu, który może być transportowany automatycznie utylizacja odpadów z tartaków Wytwarzanie ciepła w elektrociepłowniach transport** transport** Bunkier rozdrabnianie magazynowanie spalanie Ściółka z kory do zastosowania w ogrodach Wytwarzanie ciepła do ogrzewania budynków lub suszarni Sprzedaż ściółki z kory Materiał: Ścinki, kora, (jednowałowe systemy rozdrabniania, tylko sucha kora z drewna miękkiego cel rozdrobnienia: Otrzymanie homogenicznego granulatu który może być transportowany automatycznie **) Transport z zastosowaniem przenośników ślimakowych, przenośników taśmowych, przenośników zgarniakowych, układów ssących. 3